Tag Archives: Human Rights

Human Rights Violations in Iran نقض حقوق بشر در ايران

نقض حقوق بشر در ايران

 

بنی آدم اعضای یک پیکرند     که در آفرینش ز یک گوهرند

چو عضوی بدرد آورد روزگار     دگر عضوها را نماند قرار

تو کز محنت دیگران بی غمی     نشاید که نامت نهند آدمی

سعدی

 

PDF file آگاهینامه شست و پنجمین سالروز حقوق بشر

65th anniversary of Universal Declaration of Human Rights (PDF file)

The Islamic republic executed more than 900 Iranians in 2015.

Amnesty International: “The reality in Iran is that people are being ruthlessly sentenced to death after unfair trials, and this is unacceptable.”

“The virtual killing sprees we saw in countries like Iran and Iraq were shameful,” said Salil Shetty, Amnesty International’s Secretary General.

Human Rights Watch: “Iran’s abysmal record on press freedom and this spate of arrests raises a red flag.”

The Islamic republic has imprisoned more than 65 Iranian journalists.

بررسی سی و پنج سال گذشته نشان میدهد که مردم ايران، در زير آزار و شکنجه حکومتگران، از مزيتهای پايه ای حقوق بشر بی بهره اند

افزایش شمار اعدام‌ها

بر اساس تازه‌ترین گزارش احمد شهید، گزارشگر ویژه‌ی حقوق‌بشر در مورد ایران ، شمار اعدام‌ها درایران، پس از روی کار آمدن روحانی افزایش یافته است

آقای احمد شهید گفت اعدام مداوم افراد برای استفاده از حقوق خود به آزادی تجمع، تشکل و وابستگی به گروهای قومی مغایر با اصول‌ و هنجارهای جهان‌شمول و پذیرفته حقوق بشر می‌باشد

گزارشگر ویژه سازمان ملل اعدام‌های فراقانونی، خودسرانه و شتابزده  را “هولناک” خوانده است

به گزارش کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل در سال گذشته دست کم ۸۰۰ نفر در ایران اعدام شده‌اند

حکم های اعدام پس از روال ناقض موازین محاکمه عادلانه صادر می شود

 

The Islamic republic has brutally violated the human rights of the Iranian people, and there are thousands of political prisoners. The regime has tortured and executed thousands of Iranians.

U.N. Secretary-General Ban Ki-moon and the U.N. special investigator on human rights in Iran, Ahmed Shaheed, have expressed concern about the frequency and gravity of abuses in Iran.

“The Secretary-General remains deeply troubled by reports of increasing numbers of executions, including of juvenile offenders and in public; continuing amputations and flogging; arbitrary arrest and detention; unfair trials, torture and ill-treatment; and severe restrictions targeting media professionals, human rights defenders, lawyers and opposition activities, as well as religious minorities,” Ban Ki-moon reported.

The Islamic republic tortured and killed blogger Sattar Beheshti in prison. Ahmed Shaheed said: “An informed source communicated that Mr. Beheshti was tortured for the purpose of retrieving his Facebook user name and password, that he was repeatedly threatened with death during his interrogation and that he was beaten in the face and torso with a baton.”

According to Ahmed Shaheed, the Islamic republic executed at least 40 Iranians in the first two weeks of January 2014. The Islamic republic executed 625 Iranians in 2013, including at least 28 women.

“The persistent execution of individuals for exercising their rights to freedom of assembly, association, and affiliation to minority groups contravenes universally accepted human rights principles and norms,” Mr. Shaheed said.

On April 17, 2014, Islamic republic’s thugs attacked political prisoners in Evin prison in Tehran, and they seriously injured hundreds of prisoners. Some of the prisoners suffered broken ribs, and others suffered heart attacks. Some prisoners were taken to solitary confinement, including lawyers and labour rights activists. All those transferred to solitary confinement were beaten with batons during the transfer.

On May 15, 2014, Amnesty International published the report, “Justice is an Alien Word: ill treatment of political prisoners in Evin Prison,” and documented that political prisoners were subjected to assault, beatings and other ill-treatment.

The Islamic republic tortured and killed blogger Afshin Osanloo in prison (June 2013):

افشین اسانلو

Afshin Osanloo was buried in Tehran June 24th 2013 - 1

 

Neda Agha-Soltan was killed by the Islamic republic in Tehran:

 ندا آقاسلطان

Neda Aghasoltan was killed by Mullahs in protests in Tehran 20090620E

Neda Agha Soltan

 

Iranian journalists imprisoned by Islamic republic:

Iranian journalists imprisoned by Islamic republic February 2013 les_16_de_1_fervrie-2-b3947

 

زهرا (زیبا) کاظمی (۱۹۴۸ – ۱۱ ژوئیه ۲۰۰۳) خبرنگار کانادایی – ایرانی تبار بود که در مسافرتی حرفه‌ای به قصد تهیه گزارش در ایران، در مقابل زندان اوین بازداشت شد و در زندان کشته شد

Photojournalist Zahra Ziba Kazemi was tortured and killed by the Islamic republic in Evin prison in Tehran July 2003:

زهرا کاظمی

Zahra Kazemi 1

 

Writer Ali Akbar Saidi Sirjani was killed by the Islamic republic in Tehran November 1994:

علی اکبر سعیدی سیرجانی‎

Ali Akbar Saidi Sirjani

 

Some of the Iranians who have been killed in Germany, France, England, Austria and other countries by terrorists of the Islamic republic:

Iranians who were killed by Islamic republic 1

 

 

 

 

Terrorism تروریسم

سر دمداران رژیم جمهوری اسلامی، که به خاطر طبیعت جنایتکارشان در هر کشور پیشرفته جایشان در زندان میبود، از پایه گذاران تروریسم و آتش افروزی در منطقه، به ویژه در عراق، لبنان، سوریه و یمن، میباشند

The Islamic republic is the most active state sponsor of terrorism. Islamic republic’s terrorists have killed many individuals in America, Europe, Argentina, Iraq, Afghanistan, Lebanon and other countries.

The Islamic republic has been involved in many terrorist attacks, including: the attacks on the U.S. Embassy and Marine barracks in Beirut, the Khobar Towers attack in Saudi Arabia, the attack that destroyed the Israeli Embassy in Buenos Aires, and the attack on the Jewish Community Center AMIA in Buenos Aires. The Argentine government, with Interpol’s support, has ordered the arrest of several of Islamic republic’s terrorists.

 

Photos:

Islamic republic’s terrorists took Americans hostage in Iran in 1979:American hostages in 1979 in Tehran

 

Bombing of Argentine Jewish Mutual Association building in Buenos Aires, Argentina. July 18, 1994:

Bombing of Argentine Jewish Mutual Association building in Buenos Aires Argentina July 18th 1994 - 1

 

 

 

 

 

 

 

 

Iranian Solidarity Congress TV program. August 17, 2014

برنامه تلویزیونی کنگره همبستگی ایرانیان

Dr. Assdollah Nasre-Esfahani, Dr. Nosrat Vahedi, Col. Behrooz Sarshar

دکتر نصرت واحدی، سرکار سرهنگ بهروز سرشار و دکتر اسداله نصر اصفهانی

Topic: Iranian Democracy Front Conference

This program was broadcast by satellite and internet to Iran, Europe, America and other countries on August 17, 2014.

http://iraniansolidarity.com/

 

Iranian Solidarity Congress TV program. August 10, 2014

برنامه تلویزیونی کنگره همبستگی ایرانیان

Dr. Assdollah Nasre-Esfahani and Dr. Nosrat Vahedi, Dr. Akbar Torbat Esfahani

Topic: Iranian Democracy Front Conference

This program was broadcast by satellite and internet to Iran, Europe, America and other countries on August 10, 2014.

http://iraniansolidarity.com/

 

 

 

Iranian Solidarity Congress TV program. August 3, 2014

برنامه تلویزیونی کنگره همبستگی ایرانیان

Dr. Assdollah Nasre-Esfahani and Dr. Reza Taghizadeh

دکتر رضا تقی زاده و دکتر اسداله نصراصفهانی

This program was broadcast by satellite and internet to Iran, Europe, America and other countries on August 3, 2014.

http://iraniansolidarity.com/

 

Iranian Democracy Front Conference. July 28, 2014

کنفرانس جبهه همآهنگ مبارزان ایران

Conference Topic:           Human Rights Violations in Iran

When:                  Monday, July 28, 2014

Where:                 Washington, D.C.

Video:

IDF Conference video. July 28, 2014

PDF File: IDF Conference Press Release

Speakers:

Dr. Assadollah Nasre Esfahani

Assadollah Nasre Esfahani 1

Dr. Assdollah Nasre Esfahani is the spokesman of the Iranian Democracy Front. He was Iran’s Minister of the Interior, Governor of Fars Province, and Governor of Kerman Province. He was a professor at Tehran University, where he taught economic planning and macroeconomics.

Dr. Reza Taghizadeh

Reza Taghizadeh 1

Dr. Reza Taghizadeh is an adviser of the Iranian Democracy Front. He is an international consultant for energy companies. He is a contributor to several news programs, and he is a political analyst specializing in Middle East issues. He obtained a PhD in international relations from the University of Glasgow. 

Dr. Nosrat Vahedi

Nosrat Vahedi 1

Dr. Nosrat Vahedi is an adviser of the Iranian Solidarity Congress (ISC is a member of the Iranian Democracy Front). He was a professor at Munich University, Germany. He also taught at Tehran University. He is the founder of Pars College in Tehran, Iran and Dean of its Physics Department. Dr. Vahedi is a physicist and mathematician. 

Dr. Akbar Torbat Esfahani

Akbar Torbat Esfahani 1 

Dr. Akbar Torbat Esfahani earned a Master of Science degree from Tehran Polytechnic (Amir Kabir University of Technology), a second Master of Science degree in industrial engineering from the University of Texas at Arlington, a Master of Arts degree and a Ph.D. in Political Economy from the University of Texas at Dallas. His field of specialization is international political economy. He has taught at the University of California – Los Angeles, the University of Southern California, and several campuses of California State University. At present he teaches at California State University, Los Angeles.  

The Honorable Bijan R. Kian

Bijan Kian 1

Hon. Kian is the Chairman of the Board of Directors and Chief Executive Officer of GreenZone Systems, an advanced technology firm based in Washington DC. He has also served as a Senior Advisor to Gallup since 2011. Mr. Kian was a member of the board of directors and Chairman of The Audit Committee of the Export Import Bank of The United States and a member of the White House Business Council. He was appointed as a Senior Fellow for Global Public Policy at the United States Naval Postgraduate School. He served in that position from June 2011 to July 2013 where he focused on broad based interdisciplinary research informed education programs investigating the interaction of globalization and the United States national security, in support of the United States National Security Strategy, the National Defense Strategy, the National Strategy for Homeland Defense, and the Navy’s Maritime Strategy. 

Mr. Kian is a former director of foreign investment for the State of California where he led the attraction, retention and expansion of California’s $92 billion in foreign investment from 1995 to 1997. He also served twice as Commissioner of Economic Development for the State of California from 1993 to 1995 and a member of the Board of Directors of California’s Housing Finance Agency in 1999.

With over four decades of service in public and private sectors as well as academia, Mr. Kian is a 2009 recipient of Ellis Island Medal of Honor.

Mr. Kian is a graduate of the University of Brighton in Sussex England, and has continued his education in epistemology and philosophy at Oxford as well as national and international security at Harvard’s John F. Kennedy School of Government.  

 

 

Iranian Solidarity Congress TV program. July 13, 2014

برنامه تلویزیونی کنگره همبستگی ایرانیان

Dr. Assdollah Nasre-Esfahani and Ms. Shabnam Assadollahi

بانو شبنم اسدالهی و دکتر اسداله نصر اصفهانی

Human Rights violations in Iran

نقض حقوق بشر در ايران

This program was broadcast by satellite and internet to Iran, Europe, America and other countries on July 13, 2014.

http://iraniansolidarity.com/

 

Protests Against Islamic republic تظاهرات

As the massive protests in Tehran, Esfahan, Shiraz, Tabriz and other cities in 2009 and 2011 proved, millions of Iranians oppose the Islamic republic and its leaders. Despite the regime’s brutal campaign against pro-democracy activists, many Iranians inside and outside Iran continue the effort to bring freedom and democracy to Iran.

 

Protest against Islamic republic 200906 in Tehran 1

 

Protest against Islamic republic 200906 in Tehran 2

Video: Protest in Tehran against the Islamic republic (2009)

 

Islamic republic’s basijis shooting Iranian protesters on December 27, 2009 in Tehran:

Basij-shooting-at-protesters-Dec27-Tehran-1-highres December 27th 2009 in Tehran - 1

 Amir Kabir University Students protest against the Islamic republic:

Amir Kabir University Students protest against the Islamic republic

Amir Kabir University Students protest against the Islamic republic

 

Iranian Student Protests of July 1999 - 18th of Tir A

 

 

Iranian Solidarity Congress TV program. March 23, 2014

برنامه تلویزیونی کنگره همبستگی ایرانیان

Dr. Assadollah Nasre Esfahani, Dr. Reza Taghizadeh, and Ms. Shabnam Assadollahi

دکتر رضا تقی زاده، سرکار بانو شبنم اسدالهی و دکتر اسداله نصراصفهانی

This program was broadcast by satellite and internet to Iran, Europe, America and other countries on March 23, 2014.

http://iraniansolidarity.com/

 

Iranian Solidarity Congress TV program. March 16, 2014

برنامه تلویزیونی کنگره همبستگی ایرانیان

Dr. Assadollah Nasre Esfahani, Dr. Kaveh Farrokh, and Col. Behrooz Sarshar

دکتر کاوه فرّخ، سرهنگ بهروز سرشار و دکتر اسداله نصراصفهانی

This program was broadcast by satellite and internet to Iran, Europe, America and other countries on March 16, 2014.

http://iraniansolidarity.com/